הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

כמה-כמה?!

ברוכים הבאים לעידן שמאפשר לרכז את המידע הפיננסי במקום אחד כדי שנוכל לקבל את ההחלטות הכלכליות שנכונות עבורנו.

מתי לאחרונה בדקתם כמה ריבית אתם משלמים על המשכנתה? כמה ריבית אתם מקבלים על היתרה בחשבון עובר ושב? וכמה אתם יכולים לחסוך?

 

עכשיו זה פשוט וקל – כל המידע יכול להופיע במקום אחד שיאפשר לכם לראות גם את התמונה הגדולה וגם את המקומות שכדאי לשפר בהם את ההתנהלות הפיננסית שלכם.
 • איך זה עובד?

  נותני שירות מידע פיננסי, שקיבלו רישיון או אישור מאחד הרגולטורים הפיננסיים בישראל, יכולים להציע לציבור, שירות המאפשר לרכז את המידע הפיננסי במקום אחד. ניתן לראות את רשימת נותני השירות המפוקחים על ידי הרגולטורים הפיננסיים.

 • מה זה נותן?

  תוכלו לקבל מידע עדכני על תנועות בחשבון העובר ושב, שימושים בכרטיסי אשראי (כל כרטיסי החיוב), ריבית על פיקדונות, עמלות תיק ניירות ערך ועוד, ולקבל תמונת מצב רחבה על מצבכם הפיננסי. בנוסף, תוכלו לקבל הצעות לשיפור ההתנהלות הפיננסית, המותאמות לכם באופן אישי ועל פי המצב שלכם, על סמך ריכוז המידע שלכם, וניתוחו על ידי נותני השירות. העברת המידע מהגוף הפיננסי (מקור המידע כמו בנק או חברת כרטיסי אשראי) לנותן שירות המידע, בצורה מאובטחת מתאפשרת הודות לטכנולוגיית OPEN-API, המייצרת גישה בטוחה למסד מידע מאובטח ומבלי שתצטרכו לשתף פרטים אישיים כמו סיסמה.

 • מעוניינים לקבל שירותי מידע פיננסי?

  בעת הצטרפות לקבלת שירותי המידע הפיננסי:

  1. כדאי לבדוק האם נותן השירות קיבל רישיון או אישור מרגולטור פיננסי (רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, רשות ניירות ערך או בנק ישראל).

  2. בחרו איזה מידע תשתפו ולכמה זמן נותן השירות יוכל לקבל את המידע שלכם. אתם יכולים להפסיק את השירות עם נותן שירות בכל רגע כך ששיתוף המידע ייפסק, והמידע הפיננסי שהועבר אליו יימחק.

 • ומה לגבי עסקים קטנים ובינוניים?

  גם עסקים קטנים ובינוניים יוכלו לקבל כלים מתקדמים לניהול העסק המבוססים על מידע פיננסי. כך למשל, נותני שירותי מידע יוכלו להציע לבתי העסק ריכוז והנגשה של כלל המידע הפיננסי הנוגע לבית העסק ממקורות מידע שונים וניתוח נתונים עסקיים כגון תזרים צפוי והמלצות להתייעלות פיננסית של העסק. נותני שירות יוכלו גם להביא בפני בית העסק הצעות שונות לקבלת הלוואה ממספר גופים, בנקאיים וחוץ בנקאיים - הצעות אלו יהיו מבוססות על הנתונים הפיננסים של בית העסק ולכן מתאימות יותר.

איזה מידע אנחנו יכולים לשתף ומה זה נותן לנו?

אתם יכולים לתת לנותן שירות מידע פיננסי מפוקח (שקיבל רישיון או אישור מהמפקח הרלוונטי) הרשאת גישה למידע הפיננסי המצוי אצל הגופים הפיננסים (לדוגמה: בנקים וחברות כרטיס אשראי).

המידע שיקבלו נותני שירות המידע הפיננסי יאפשר להם להציע לכם תובנות לניהול מיטבי של כספיכם ולקבל החלטות פיננסיות חכמות. אלו הם סוגי המידע שנותני שירות המידע הפיננסי יוכלו לקבל, כאמור רק אם אישרתם לשתף מידע זה עם נותן שירות המידע הפיננסי.

 • פעילות בחשבון עובר ושב ופעולות בכרטיסי אשראי

  נותני שירות המידע הפיננסי יוכלו להציע ריכוז המידע בנוגע לפעילות בחשבונות עובר ושב בשקלים ובמטבע חוץ (וגם חשבונות תשלום) וכן ביחס לכרטיסי חיוב (כרטיס אשראי). .על בסיס זה יוכלו להציע השוואה של מחירים וכן מתן הצעות ערך בנקים וחברות כרטיסי אשראי – יוני 2022; אגודות אשראי ופיקדון – החל ממאי 2024.
 • הלוואות

  נותני שירותי מידע פיננסי יוכלו לקבל גישה למידע (כולל יתרות וריביות) בכל הנוגע להלוואות בבנקים ובחברות כרטיסי האשראי, ובהמשך גם מידע שמוחזק אצל הגופים המוסדיים. על בסיס זה יוכלו לתת ריכוז של ההלוואות ולהציע הצעות ערך. בנקים וחברות כרטיסי אשראי - אוקטובר 2022; גופים מוסדיים (חברות ביטוח, קרנות פנסיה, קרנות גמל וקרנות השתלמות)- החל מנובמבר 2023; אגודות אשראי ופיקדון – החל ממאי 2024; חברות מתן אשראי חוץ בנקאיות וחברות לתיווך באשראי – החל מנובמבר 2024.
 • חסכונות

  נותני שירותי מידע פיננסי יוכלו לקבל מידע (כולל יתרות וריביות) בכל הנוגע לחסכונות (פיקדונות) בבנקים, ובהמשך באגודות אשראי ופיקדון. על בסיס מידע זה יוכלו לתת ריכוז של חסכונות ולהציע הצעות ערך. בנקים וחברות כרטיסי אשראי - אוקטובר 2022; אגודות אשראי ופיקדון – החל ממאי 2024.
 • פעילות בניירות ערך

  נותני שירותי מידע פיננסי יוכלו לרכז את המידע בבנקים נוגע לתיק ניירות ערך של הלקוחות ולהציע הצעות ערך לציבור, בכל הנוגע לפעילותם בניירות ערך, לרבות העמלות המוסכמות לכל לקוח. המידע יהיה זמין בבנקים - החל מחודש ספטמבר 2023; אגודות אשראי ופיקדון – החל ממאי 2024.

לוחות הזמנים לעיל ביחס לבנקים ולחברות כרטיסי אשראי מתייחסים ללקוחות יחידים ותאגידים קטנים (מורשה חתימה יחיד והיקף פעילות של עד 5 מיליון ש"ח בשנה). ביחס לתאגידים אחרים – בבנקים ובחברות כרטיסי אשראי החל מאפריל 2024.

הרגולטורים הפיננסים פועלים לוודא, כי העברת המידע מהגופים הפיננסיים אל נותני השירות תתנהל בצורה מאובטחת ובשליטת הלקוח בכל רגע, בהתאם לדגשים הבאים:

 • כדי לקבל מידע פיננסי, ולעשות בו שימוש לצורך מתן שירות ללקוח, נותני השירות צריכים לקבל את הסכמת הלקוח לגשת למידע הפיננסי שלו. כמו כן, על הלקוח לאשר זאת גם מול הגוף הפיננסי. תהליך האישור הינו דיגיטלי ומבוצע באופן פשוט ונוח.
 • במסגרת תהליך האישור מול נותן השירות, הלקוח יבחר את סוג המידע אליו ייחשף נותן השירות, ומשך הזמן במסגרתו תינתן לנותן השירות גישה למידע האישי.  כמו כן, יכול הלקוח לבחור את החשבונות מהם ישותף המידע.
 • חשוב לזכור, משך הזמן המקסימאלי שנותן שירותי פיננסי יכול לקבל הרשאת גישה הינו שלוש שנים. בכל נקודת זמן יכול לקוח לחזור בו ולבטל את הגישה למידע בין אם מול מקור המידע (הגוף הפיננסי שבו מצוי המידע האישי של הלקוח) ובין אם מול נותן השירות (חברות פינטק, בנקים, חברות כרטיסי אשראי ועוד).

חשוב לשים לב!

הגוף שמספק את שירותי המידע פיננסי מפוקח על ידי אחד מהרגולטורים הפיננסיים: בנק ישראל, רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון או רשות ניירות ערך.

למה פיקוח חשוב? המשמעות של נותן שירות מפוקח היא שהגוף נדרש לעמוד בסטנדרטים שנקבעו בחוק ובהוראות הרגולטורים בתחומים מגוונים, כגון אבטחת מידע, הגנת סייבר, ממשל תאגידי והגנות צרכניות ועוד.

מי הגופים שיכולים  לספק שירותי מידע פיננסי?

 • בנקים, חברות בנות של בנקים, חברות כרטיסי אשראי – סולקים, שקיבלו אישור מאת המפקח על הבנקים.
 • לשכות אשראי, שקיבלו אישור מאת בנק ישראל.
 • חברות פינטק שמתמחות בטכנולוגיה פיננסית שקיבלו רישיון  או אישור לעניין זה מאת רשות ניירות ערך.
 • חברות ביטוח, חברות למתן אשראי, מערכות p2p לתיווך באשראי או אגודות פיקדון ואשראי, שקיבלו אישור מאת רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון.

להלן רשימה של נותני שירותי המידע הפיננסי אשר קיבלו רישיון ואישור מטעם הרגולטורים הפיננסיים:

להנחיות נגישות לצפייה בגרף זה יש לבקר בעמוד הנחיות נגישות לגרפים
סגור

שירות מידע פיננסי הוא שירות שכבר קיים בעולם, והניסיון מראה כי שימוש בו אכן הביא להתנהלות פיננסית טובה יותר, ואף להגדלה של החיסכון בקרב משקי הבית המשתמשים בשירות זה.

השירות שמציעים נותני שירותי מידע פיננסי הינו במסגרת חוק שירותי מידע פיננסי שקודם על ידי שיתוף פעולה של משרד האוצר, רשות ניירות ערך, בנק ישראל, רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, משרד המשפטים ורשות התחרות.

ייתכן שנותני השירות יגבו תשלום בעד השירות.

לשירותכם, קישורים למידע נוסף